Digia le compra Qt A Nokia

43

Digia le compra Qt A Nokia